NYC-Impact-Girls-17U.png

Coaching Crew:

Head Coach: Ethan Yu

Associate Coach: Nazzerine Waldon