NYC-Impact-Girls-17U.png

Coaching Crew:

Head Coach: Helen Lau

Assistant Coach: Vaughn Titus